Odkrywam schematy dziecięcego umysłu

Tag: szkoła

Dysleksja – problem współczesnego ucznia

Dysleksja

„Wymysł naszych czasów” – tak obecnie mówi się o problemach z uczeniem się pod postacią dysleksji, dysgrafii czy dysortografii. Wielu dorosłych zauważa, że kiedyś nie obserwowało się tylu problemów z czytaniem i pisaniem, przestrzeganiem reguł gramatycznych i ortograficznych czy rozwiązywaniem zadań. Aby móc właściwie ocenić na ile te trudności są rzeczywistym zaburzeniem, a na ile „nowomodą”, warto przyjrzeć się im uważniej.

Continue reading

Gdy dziecko nie lubi szkoły

lęk przed szkołą

Dla każdego dziecka względnie normalną sytuacją jest czasowa niechęć do chodzenia do szkoły. Perspektywa trudnego sprawdzianu, niezapowiedzianej kartkówki, trudnej odpowiedzi, to wydarzenia, które mogą skutecznie zniechęcić młodego człowieka do tego, by wstać rano z łóżka i udać się na lekcje. W tym, nie ma nic niepokojącego, to reakcja na stres występujący w codziennych sytuacjach. Zupełnie odmienną kwestią jest rzeczywista niechęć czy lęk przed szkołą.

Co powinno nas zmartwić?

Continue reading

© 2024 Blog Schematia

Theme by Anders NorenUp ↑